Σύντομο Βιογραφικό

O Χρήστος Α. Υφούλης έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το  1995. Στην συνέχεια ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην περιοχή του αυτομάτου ελέγχου συστημάτων στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στο Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας (UMIST), στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου κρίθηκε άξιος των μεταπτυχιακών τίτλων   M.Sc. (1996) και  Ph.D. (2000), και του απονεμήθηκε το βραβείο αριστείας Howard Rosenbrock.

Κατόπιν απασχολήθηκε σε μεταδιδακτορική θέση ερευνητικού συνεργάτη στο Ινστιτούτο Χάμιλτον, του Εθνικού Πανεπιστήμιου της Ιρλανδίας το 2003. Το 2006 διορίστηκε ως Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Αυτοματισμού του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΤΕΙ) Θεσσαλονίκης  όπου και εργάζεται έως σήμερα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των μη γραμμικών, βέλτιστων, υβριδικών (hybrid) και μεταγωγικών (switched) συστημάτων ελέγχου,  την εφαρμογή της θεωρίας ελέγχου στα συστήματα πληροφορικής (control of computing systems) και τον αυτόνομο υπολογισμό (autonomic computing), καθώς και την σχεδίαση προηγμένων εύρωστων και βέλτιστων συστημάτων ελέγχου στην περιοχή των μετατροπέων ισχύος (power converters).

Στο Α.Τ.Ε.Ι. ασχολήθηκε με τη διδασκαλία των μαθημάτων «Συστήματα Ελέγχου Ι», «Συστήματα Ελέγχου ΙΙ», «Ψηφιακά Συστήματα Ελέγχου», «Βιομηχανικοί Ελεγκτές», «Μικροεπεξεργαστές», «Μικροελεγκτές», «Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Αυτοματισμών», «Μη-γραμμικά-βέλτιστα και στοχαστικά συστήματα αυτομάτου ελέγχου».

Είναι ο συγγραφέας της ερευνητικής μονογραφίας «Σταθεροποίηση Μη Γραμμικών  Συστημάτων:  η τμηματικά γραμμική προσέγγιση» («Stabilisation of nonlinear systems : the piecewise linear approach»), Research studies press, UK, 2001. Επίσης, έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 45 εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή συνέδρια.